Relacje inwestorskie

73

2010

Raport bieżący nr 73/2010

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PEKAO S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19.11.2010r. podpisany został Aneks nr 29 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym 80 mln zł zawartej w dniu 28.06.1996 roku (Aneks, Umowa) pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie (Bank), a Emitentem.

Na mocy podpisanego Aneksu wydłuża się termin spłaty kredytu do dnia 25 listopada 2010 r. Warunkiem przedłużenia przez Bank kredytu do dnia 25.11.2010 r. jest dostarczenie do Banku najpóźniej w dniu 19.11.2010 r. do godziny 14:00 pisemnego potwierdzenia prolongaty kredytu w banku PKO BP SA w kwocie nie niższej niż 82 mln zł. 

Jednocześnie na mocy tego samego aneksu, po spełnieniu najpóźniej w dniu 25 listopada 2010 r. do godziny 14:00 łącznie następujących warunków:
  • dostarczenia do Banku pisemnego potwierdzenia prolongaty pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie nie niższej niż 150 mln zł oraz na okres nie krótszy niż do dnia 15 stycznia 2011 r.,
  • dostarczenia do Banku pisemnego potwierdzenia prolongaty kredytu w banku PKO BP S.A. w kwocie nie niższej niż 82 mln zł na okres nie krótszy niż do dnia 15 stycznia 2011 r.
Termin spłaty kredytu zostanie przedłużony przez Bank do dnia 15 stycznia 2011 r.
W dniu 19.01.2010 roku Emitent przekazał Bankowi pisemne potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy z PKO BP S.A. prolongującego spłatę kredytu w wysokości 82 mln zł do dnia 15.01.2011 roku (Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 72/2010 z dnia 19.11.2010 r.), spełniając jednocześnie warunek dotyczący prolongaty kredytu w banku PKO BP S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.