Relacje inwestorskie

58

2009

Raport bieżący nr 58/2009

Rezygnacja osoby nadzorującej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 9 grudnia 2009 r. otrzymał pismo Pana Marka Dylewskiego, w którym składa on rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z przyczyn osobistych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.