Relacje inwestorskie

56

2009

Raport bieżący nr 56/2009

Zawarcie porozumienia z PGNiG S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2009 z dnia 19.11.2009 roku Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 08 grudnia 2009 roku Spółka zawarła porozumienie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG S.A.). 

Porozumienie dotyczy spłaty zadłużenia Spółki wobec PGNiG S.A. na łączną kwotę 133.989,1 tys. zł. Zostało ono zawarte pod warunkiem zawieszającym tj. zawarcia przez Strony do 18.12.2009 roku kompleksowej umowy na sprzedaż paliwa gazowego. 
Zawierając porozumienie Emitent zobowiązał się do podjęcia następujących działań:
  1. przyspieszających spłatę zadłużenia wraz z odsetkami wobec PGNiG S.A. do dnia 30.06.2010 roku, 
  2. spłaty kwoty 10 mln zł do dnia 31.03.2010 roku,
  3. uregulowania do dnia 31.01.2010 roku płatności za bieżące faktury z tytułu poboru paliwa gazowego, począwszy od listopada 2009 roku oraz przedstawienia do wiadomości PGNiG S.A. już zatwierdzonego przez organy korporacyjne Emitenta Programu Restrukturyzacji.

Zobowiązanie wobec PGNiG S.A. objęte porozumieniem zabezpieczone jest obciążeniem składników majątku Spółki określonych w komunikacie nr 39/2009 z dnia 04.09.2009 roku. W okresie obowiązywania Porozumienia mają zastosowanie odsetki ustawowe.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.