Relacje inwestorskie

25

2015

Raport bieżący 25/2015

Rejestracja spółki PDH Polska Spółka Akcyjna w KRS.
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 września 2015 roku powziął informację  o dokonaniu w dniu 24 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji spółki PDH Polska Spółka Akcyjna.

Kapitał zakładowy zarejestrowanej spółki wynosi 60.000.000,00 zł i został objęty w 100% przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Siedzibą nowego podmiotu są Police. Tym samym spółka ta jest bezpośrednio zależna od Emitenta.

Informację o powzięciu uchwały Rady Nadzorczej Emitenta o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki PDH Polska Spółka Akcyjna, Emitent przekazał raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.