Raporty bieżące


Kategoria

strona 5 / 5

Wybór daty

Numer raportu
Data

10

2005

Rejestracja jednolitego tekstu Statutu Z.Ch. "Police" S.A.

9

2005

Oświadczenia Zarządu w sprawie Dobrych Praktyk w spółkach publicznych.

8

2005

Przedział Cenowy dla Akcji oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Dużych Inwestorów.

7

2005

Wyniki finansowe Z.Ch. "Police" S.A.

6

2005

Złożenie wniosku o dopuszczeniu akcji oraz praw do akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

5

2005

Zmiana treści prospektu emisyjnego.

4

2005

Zmiany w treści prospektu emisyjnego.

3

2005

Prognoza wyniku finansowego.

2

2005

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG.

1

2005

Przystąpienie do systemu ESPI.

strona 5 / 5

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.