Relacje inwestorskie

21

2015

Raport bieżący 21/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 27 maja 2015 roku.
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 maja 2015 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000
Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 73,52%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na ZWZ – 11 257 189
Liczba głosów na ZWZ – 11 257 189
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,72%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 15,01%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,76%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%


Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.