Relacje inwestorskie

32

2007

Raport bieżący 32/2007

Powołanie członków Rady Nadzorczej Z.Ch. "Police” S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 us. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police” S.A. na podstawie §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2007 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police” S.A. do składu Rady Nadzorczej Z.Ch. "Police” S.A. na wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem 21 czerwca 2010 roku, zostały powołane następujące osoby:

1. Mariusz Piotrowski
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. "Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, znajdują się w załączniku do raportu.

2. Anna Tarocińska
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, znajdują się w załączniku do raportu.

3. Wiesław Markwas
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, znajdują się w załączniku do raportu.

4. Leszek Droździel
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, zostana przekazane w formie uzupełnienia do niniejszego raportu bieżącego, niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę informacji w tym zakresie.

5. Agnieszka Małachowska
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, znajdują się w załączniku do raportu.

6. Jan Rafał Bis
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A., a także nie jest członkiem organów bądź wspólnikiem spółek prawa handlowego lub spółki cywilnej prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Z. Ch. „Police” S.A.
Nowo powołany członek Rady Nadzorczej wybrany został zgodnie z przepisem §35-1 Statutu Spółki i spełnia wymagania dla niezależnego członka rady nadzorczej określone w "Dobrych praktykach spółek publicznych 2005".
I
nformacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, znajdują się w załączniku do raportu.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.