Relacje inwestorskie

68

2010

Raport bieżący nr 68/2010

Skierowanie wniosków do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 11.08.2010 roku Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 3.11.2010 roku Emitent skierował do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) zaktualizowany wniosek o udzielenie pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację (Wniosek). 

Aktualizacja Wniosku wynikała ze zgłoszonych przez ARP S.A. uwag do Planu Restrukturyzacji, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionego Wniosku.
Działanie to ma na celu konwersję uzyskanej przez Emitenta od ARP S.A. krótkoterminowej pomocy na ratowanie w długoterminową pomoc na restrukturyzację. 

Dodatkowo Emitent złożył wniosek o prolongowanie do dnia 31.12.2011 roku terminu spłaty kapitału udzielonej Emitentowi przez ARP S.A. pożyczki na ratowanie.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3.11.2010 roku skierował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie opinii w sprawie pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację.

Powyższa opinia jest niezbędna do notyfikowania Planu Restrukturyzacji do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.