Relacje inwestorskie

30

2007

Raport bieżący 30/2007

Korekta prognozy finansowej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

W związku z korzystnymi tendencjami rynkowymi oraz po uwzględnieniu aktualnego zaawansowania realizacji planu finansowego, Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. podjął decyzję o sporządzeniu korekty prognozy wyników finansowych opublikowanej w Raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku.
Nowa prognoza zakłada osiągnięcie przez Spółkę w 2007 roku następujących wyników finansowych:
Przychody ze sprzedaży: 1.742 mln zł (poprzednio 1.774 mln zł, zmiana o -1,8%)
Zysk netto: 81 mln zł (poprzednio 38 mln zł, zmiana o +114,5%).
Założenia przyjęte przy opracowaniu aktualnej prognozy i ich zmiany w stosunku do założeń przyjętych poprzednio:
1. Podstawowe założenia makroekonomiczne: 
  • średni kurs wymiany: 3,75 PLN/EUR w drugim półroczu (w poprzedniej prognozie przyjęto
3,79 PLN/EUR na rok); 2,78 PLN/USD w drugim półroczu (w poprzedniej prognozie zakładano
2,98 PLN/USD na rok), 
2. Przewidywane trendy cenowe głównych produktów Spółki: 
  • utrzymanie się w II półroczu występujących w pierwszych miesiącach roku korzystnych tendencji cenowych na rynku nawozów fosforowych i mocznika, szczególnie w eksporcie, 
  • wzrost rynkowych cen amoniaku do poziomu uzasadniającego wznowienie sprzedaży eksportowej (mniejszy wobec zakładanego w poprzedniej prognozie),
  • nieznaczny spadek cen bieli tytanowej spowodowany presją podażową wiodących na rynku producentów, 
3. Przewidywane trendy cenowe związane z kosztami Spółki:
Głównym czynnikiem kształtującym koszty własne sprzedanych wyrobów w II półroczu 2007 roku będzie poziom cen surowców i materiałów. Spółka zakończyła cykl negocjacji cen dostaw fosforytów i soli potasowej, a skutki zmian cen zostały ujęte w prognozie. W odróżnieniu od założeń przyjętych poprzednio zakłada się utrzymanie stabilnych cen gazu ziemnego na poziomie obecnych warunków rynkowych. Koszty o charakterze administracyjnym będą kształtować się na stabilnym poziomie. Podjęto działania służące poprawie stanu technicznego majątku produkcyjnego i logistycznego.

Podstawa przekazania informacji: § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.