Relacje inwestorskie

21

11/2016

NWZ 14.12.2016

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 informuje, iż w dniu 21 listopada 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupa Azoty Spółka Akcyjna reprezentującego 66% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku punktów o brzmieniu:
1) „zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”,
2) „powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.”.

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 k.s.h. 

Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 16 listopada 2016 r., zostają dodane punkty:
1) „zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”,
2) „powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.”.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 r.
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
7. Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.
8. Zamknięcie obrad.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.