Relacje inwestorskie

36

2007

Raport bieżący 36/2007

Zawarcie znaczącej umowy z firmą grupy SigmaKalon
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744 z dnia 26 października 2005 r.), Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. informuje, że w dniu 16.07.2007 r. otrzymał informację o podpisaniu przez kontrahenta SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. umowy uznanej za znaczącą. 

Po zawarciu wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z podmiotami grupy SigmaKalon w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 106 800 tys. zł. Spośród tych umów umową o największej wartości jest umowa sprzedaży bieli tytanowej zawarta z SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. z dnia 16.07.2007 r., o wartości 67 600 tys. zł. Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Warunki zawarcia umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - suma wartości umów zawartych z grupą SigmaKalon w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. „Police” S.A. (kapitał własny Spółki na dzień 31.03.2007 r. wyniósł 732 208 tys. zł).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.