Relacje inwestorskie

39

2005

Raport bieżący 39/2005

Zawarcie znaczącej umowy z Yara Belgium S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że 07.11.2005 r. otrzymał informację o zawarciu z datą 28.10.2005 r. umowy z firmą Yara Belgium SA. 

Łączna wartość umów zawartych z podmiotami grupy Yara w okresie od 02.01.2005 r. do 07.11.2005 r. wyniosła 124.584 tys. zł. Kryterium uznania umowy za znacząca - Suma wartości umów zawartych z grupą Yara przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. „Police” S.A. (kapitał własny spółki na 30.09.2005 r. wyniósł 1.115.985 tys. zł). 

Największą umowę stanowi umowa sprzedaży amoniaku z dnia 27.05.2005 r. zawarta z YARA Belgium SA o wartości 19.913 tys. zł, którą zrealizowano w czerwcu 2005 r. 
Warunki zawarcia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.