Relacje inwestorskie

40

2007

Raport bieżący 40/2007

Asymilacja akcji pracowniczych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 34 ustęp 1 punkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. z siedzibą w Policach (Spółka) informuje, że w związku z wnioskiem o dokonanie asymilacji akcji Spółki, o którym mowa w Raporcie bieżącym Spółki Nr 37/2007, w dniu 12.09.2007r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. następującą decyzję:

Uchwała Nr 656/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
z dnia 11 września 2007r.

§ 1
Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz § 43 ust. 1,3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 17 września 2007 r. asymilacji 8.999.207 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. oznaczonych kodem PLZCPLC00051 z 66.000.000 (sześćdziesiąt sześć milionów) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. oznaczonymi kodem PLZCPLC00036.

§ 2
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLZCPLC00036.

§ 3
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 17 września 2007 r.: 
1)kodem PLZCPLC00036 oznaczonych jest 74.999.207 (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., 
2)kodem PLZCPLC00051 oznaczonych jest 793 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.