Raporty bieżące


Kategoria

strona 2 / 9

Wybór daty

Numer raportu
Data

74

2010

Skierowanie wniosku do UOKiK 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

73

2010

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PEKAO S.A.

Podstawa prawna: Art.56 ust 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

72

2010

Aneks do umowy z PKO BP – wydłużenie okresu wykorzystania limitu kredytowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy ofercie - aktualizacja informacji 

71

2010

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

70

2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

69

2010

Pozytywna opinia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie udzielenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

68

2010

Skierowanie wniosków do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

67

2010

Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą "Planu restrukturyzacji Spółki"

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

66

2010

Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe 

65

2010

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ w dniu 11.10.2010 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% 

strona 2 / 9

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.