Relacje inwestorskie

72

2010

Raport bieżący nr 72/2010

Aneks do umowy z PKO BP – wydłużenie okresu wykorzystania limitu kredytowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy ofercie - aktualizacja informacji 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18.11.2010 r. między Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (Bank) został podpisany aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 roku. 

Na mocy podpisanego aneksu okres wykorzystania limitu kredytu w wysokości 82 mln zł został wydłużony z dnia 20.11.2010 roku do dnia 15.01.2011 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że został zniesiony warunek, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 30.06.2010 r., tj. złożenia w Banku w terminie do dnia 19.11.2010 roku, dokumentu potwierdzającego przedłużenie, przynajmniej do dnia 15.01.2011 roku terminu spłaty pożyczki pomocowej udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie 150 mln zł.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.