Relacje inwestorskie

49

2007

Raport bieżący 49/2007

Zawarcie umowy na dostawę energii do Z.Ch. "Police" S.A. w 2008 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Z. Ch. "Police" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2007 r. Z. Ch. "Police" S.A. zawarły ze spółką ENEA S.A. umowę na dostawę do Emitenta energii elektrycznej (Umowa).

Po zawarciu wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych z ENEA S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 91.850 tys. zł.

Spośród tych umów umową o największej wartości jest zawarta w dniu 28 grudnia 2007 r. ww. Umowa.
Przewiduje ona dostawę do Emitenta energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy wynosi 48.395 tys. zł
Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa przewiduje karę za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w wysokości 10% wartości umowy. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą - łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta z ENEA S.A., obejmujących także zawartą w dniu 4 stycznia 2007 r. umowę na dostawę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., przekracza 10% kapitałów własnych Z. Ch. "Police" S.A. (na dzień 30 września 2007 r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 776.959 tys. zł) 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.