Relacje inwestorskie

22

2015

Raport bieżący 22/2015

Odwołanie i powołanie osób zarządzających.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:

1. Odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VI wspólnej kadencji, z dniem 26 czerwca 2015 roku:

  • Pana Krzysztofa Jałosińskiego – Prezesa Zarządu,
  • Pana Wojciecha Narucia – Wiceprezesa Zarządu,
  • Pani Anny Podolak – Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Rafała Kuźmiczonka – Wiceprezesa Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki;

2. Powołaniu w skład Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej, trzyletniej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 27 czerwca 2015 roku:

  • Pana Krzysztofa Jałosińskiego – na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Pana Wojciecha Narucia – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pani Anny Podolak - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Rafała Kuźmiczonka – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Zarządu Spółki nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.