Relacje inwestorskie

14

2011

Raport bieżący nr 14/2011

Aneks do umowy z PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15.02.2011 r. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 roku. 
Na mocy podpisanego Aneksu okres wykorzystania limitu kredytu został wydłużony do dnia 31.12.2012 r.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
W wykonaniu warunku zawartego w aneksie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym podpisanym w dniu 21.01.2011 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie (PEKAO S.A.), a Emitentem, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 21.01.2011 r. Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że przekazał do Banku PEKAO S. A. pisemne potwierdzenie prolongaty kredytu w Banku PKO BP S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.