Relacje inwestorskie

11

01/2010

NWZ 11.01.2010

Porządek obrad NWZ w dniu 11.01.2010 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do kwoty 225 mln zł oraz ustanowienia trzech zastawów rejestrowych na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 44 561 891
Liczba głosów na NWZ – 44 561 891
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 87,13%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,42%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,85%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.