Relacje inwestorskie

59

2009

Raport bieżący nr 59/2009

Uzupełnienie informacji dot. udzielenia przez ARP zgody na pomoc publiczną.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 55/2009 oraz 57/2009 z dnia 08.12.2009 Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Emitent) informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 09.12.2009 roku pismem od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), udzielenie pomocy publicznej w wysokości 150 mln zł może nastąpić:
  1. po otrzymaniu przez ARP pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności przedmiotowej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, nie później jednak niż do 31 stycznia 2010 roku,
  2. niewystąpieniu okoliczności, które w sposób znaczący zmieniłyby sytuację ekonomiczno – prawną Emitenta w odniesieniu do sytuacji z dnia podjęcia uchwały przez Zarząd ARP S.A. dotyczącej deklaracji udzielenia jej pomocy publicznej,
  3. ustanowieniu przez Emitenta stosownych zabezpieczeń.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.