Relacje inwestorskie

1

2009

Raport bieżący 1/2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Działając na podstawie § 100 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Z.Ch. Police S.A. (Emitent), przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 r.

I. Raporty kwartalne: 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2008r. - 02 marca 2009 r. 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2009 r. - 15 maja 2009 r. 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za II kwartał 2009 r. - 13 sierpnia 2009 r. 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2009 r. - 16 listopada 2009 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2009 r. - 30 września 2009 r.

III. Raport roczny:
Raport roczny (R) za rok obrotowy 2008 – 29 kwietnia 2009 r.
Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2008 – 29 kwietnia 2009 r.

Ponadto Emitent informuje:
1) o podtrzymaniu zamiaru przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia
2) o zamiarze przekazywania skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego oraz umieszczeniu w nim informacji wskazanych w § 87 ust. 4 Rozporządzenia

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku trwającymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, po wejściu w życie nowych przepisów zmianie mogą ulec ww. terminy publikacji oraz liczba przekazywanych do wiadomości publicznej w 2009 r. raportów okresowych. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.