Relacje inwestorskie

77

2010

Raport bieżący nr 77/2010

Powierzenie pełnienia obowiązków prezesa zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Z.Ch."Police" S.A. Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Głowackiemu na okres do czasu powołania w skład Zarządu Spółki osoby, która pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.

Podstawa prawna przekazania raportu § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.