Raporty bieżące


Kategoria

strona 1 / 3

Wybór daty

Numer raportu
Data

1

2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

2

2015

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

3

2015

Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

4

2015

Zawarcie znaczącej umowy.

5

2015

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

6

2015

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.

7

2015

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

8

2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

9

2015

Podpisanie umów kredytowych z PKO BP S.A.

10

2015

Udzielenie poręczenia.

strona 1 / 3

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.