Relacje inwestorskie

47

2005

Raport bieżący 47/2005

Rejestracja przez sąd zmiany wielkości kapitału zakładowego spółki zależnej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 r. otrzymał informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 14 grudnia 2005 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od emitenta - "Supra Agrochemia" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Wysokość kapitału po rejestracji: 19.721.200 zł; 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów po rejestracji kapitału zakładowego: 394.424. 
Z.Ch. "Police" S.A. są właścicielem wszystkich 394.424 udziałów.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wymagalnych wierzytelności Z.Ch. "Police" S.A. wobec "Supra Agrochemia" Sp. z o.o. w wysokości 6.876.400 zł. 
Wartość bilansowa (netto) aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach emitenta: 2.922.462,97 zł. 
Wartość odpisów aktualizujących: 3.953.937,03 zł

Odpisy aktualizujące utworzono zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) oraz Zakładowym planem kont.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.