Relacje inwestorskie

81

2010

Raport bieżący nr 81/2010

Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego za 11 miesięcy 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę narastająco za 11 miesięcy 2010 r. wyniósł 13 520 tys. zł. Tym samym przerwany został blisko dwuletni okres generowania przez Emitenta strat.

Na odwrócenie niekorzystnego trendu w wynikach ekonomicznych osiąganych przez Emitenta wpływ miała poprawa koniunktury na głównych rynkach, na których działa Spółka oraz realizacja działań restrukturyzacyjnych przewidzianych w przyjętym przez Zarząd „Planie Restrukturyzacji Z.Ch. „Police” S.A”.

Spółka informuje, że przekazane w niniejszym raporcie bieżącym dane liczbowe nie mogą stanowić podstawy prognozy wyników finansowych za 12 miesięcy 2010 r. w rozumieniu §5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] ani w zakresie znaku ani wysokości ostatecznego wyniku finansowego za rok 2010.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.