Relacje inwestorskie

67

2010

Raport bieżący nr 67/2010

Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą "Planu restrukturyzacji Spółki"

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 października 2010 r. podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu opracowanego przez Zarząd „Planu restrukturyzacji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Plan) 

Plan przewiduje podjęcie w latach 2010 - 2012 szeregu działań restrukturyzacyjnych w obszarach: produkcji, techniki, majątku nieoperacyjnego, funkcji wsparcia i outsourcingu, spółek zależnych, sprzedaży i zakupów oraz zatrudnienia. 

Plan zakłada między innymi: 
  • redukcję zatrudnienia w ramach optymalizacji i outsourcingu niektórych funkcji wsparcia o 609 osób do końca 2011 roku,
  • sprzedaż aktywów nieoperacyjnych,
  • obniżenie kosztów wytworzenia produktów i zwiększenie efektywności produkcji,
  • wzbogacenie oferty produktowej Spółki. 

Spółka planuje przeznaczyć 115,7 mln zł na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których łączny efekt do końca 2015 roku wyniesie 469,8 mln zł. 

Ponadto Spółka planuje podjęcie działań w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmującej min. restrukturyzację zobowiązań wobec banków, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG S.A.) oraz Urzędu Marszałkowskiego, a także spłatę pożyczki na restrukturyzację udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. 
Wypełniając warunek zawarty w aneksie do porozumienia podpisanym w dniu 20.08.2010 r. pomiędzy Emitentem a PGNiG S.A. (Raport bieżący nr 58/2010 z dnia 20.08.2010 r.) Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże do PGNiG S.A. „Plan restrukturyzacji Z.Ch. „Police” S.A. wraz z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej. 

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.