Relacje inwestorskie

26

2015

Raport bieżący 26/2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku został ustalony na 9 listopada 2015 roku. Poprzednio ustalonym terminem publikacji tego raportu był 12 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.