Relacje inwestorskie

10

2011

Raport bieżący nr 10/2011

Aneks do umowy z PEKAO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21.01.2011 r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 28.06.1996 roku (Aneks, Umowa) pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna III Oddział w Szczecinie (Bank), a Emitentem. 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu : 
- wydłuża się ostateczny termin spłaty kredytu do dnia 30 marca 2012r., 
- maksymalna kwota udzielonego kredytu wynosi 70 mln zł. 

Kredyt będzie dostępny w następujących terminach i kwotach:
- do dnia 28 lutego 2011r. do kwoty 70 mln,
- od dnia 1 marca 2011r. do dnia 30 marca 2012r. w kolejnych miesiącach kalendarzowych w kwocie pomniejszonej o 5 mln w każdym miesiącu.

Warunkiem przedłużenia przez Bank kredytu jest dostarczenie do Banku pisemnego potwierdzenia prolongaty kredytu w banku PKO BP SA na okres nie krótszy niż do dnia 30 marca 2012r. W całym okresie kredytowania kwota kredytu udzielonego przez bank PKO BP SA nie może być niższa niż kwota kredytu udzielonego zgodnie z Aneksem. 

Pozostałe istotne postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.