Relacje inwestorskie

23

2015

Raport bieżący 23/2015

Utworzenie spółki PDH Polska Spółka Akcyjna 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółki akcyjnej pod nazwą „PDH Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Policach i objęcie w niej 100% akcji w kapitale zakładowym.

Wysokość kapitału zakładowego spółki PDH Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach wynosić będzie 60.000.000,00 zł. Kapitał zostanie pokryty wkładem pieniężnym.

Spółka o której mowa powyżej powołana zostanie w związku realizacją inwestycji pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą”.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.