Relacje inwestorskie

2

2015

Raport bieżący 2/2015

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), zawiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanej przez Członka Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia:
1. Osoba zobowiązana: Członek Zarządu Spółki.
2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
3. Data i miejsce sporządzenia informacji: 20 stycznia 2015 roku, Police.
4. Opis transakcji: sprzedaż w dniu 20 maja 2014 roku 1000 sztuk akcji Spółki za cenę 22,2273 zł za akcję.
5. Miejsce transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Tryb zawarcia transakcji: na rynku regulowanym; sesyjna zwykła.

Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.