Relacje inwestorskie

35

2014

Raport bieżący nr 35/2014

Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 8 października 2014 roku zawarła umowę z Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”) na sprzedaż mocznika (dalej: „Umowa”). Umowa obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć mocznik, a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Ceny będą negocjowane w okresach miesięcznych. Szacunkowa wartość umowy wynosi 347.000.000,00 PLN netto. Umowa określa ilości jakie Spółka zobowiązuje się dostarczyć, a Kupujący odebrać z tolerancją +/- 5%.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą - wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.