Raporty bieżące


Kategoria

strona 6 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

14

2009

Wykaz informacji poufnych, bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 

13

2009

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 11 maja 2009 r.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

12

2009

Odwołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

11

2009

Przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

10

2009

Wniosek członka zarządu o odwołanie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

9

2009

Zawiadomienie o terminie NWZ Z.Ch. "Police" S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 okt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

8

2009

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

7

2009

Tymczasowa zmiana sposobu wykorzystania części środków pozyskanych z publicznej emisji akcji serii B

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

6

2009

Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Z.Ch. "Police" S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

5

2009

Tekst jednolity Statutu Z.Ch."Police" S.A. 


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

strona 6 / 7

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.