Relacje inwestorskie

4

2009

Raport bieżący 4/2009

Powołanie osób zarządzających 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 05.209.1744) Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, iż w dniu 24 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała na nową V kadencję Zarządu następujące osoby:
  • Pana Ryszarda Siwca na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego;
  • Pana Zbigniewa Miklewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Ekonomicznego;
  • Pana Sławomira Winiarskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego;
  • Pana Arkadiusza Pawlaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Strategii i Rozwoju.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z powołanych członków Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

V kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2008 rok W skład Zarządu V kadencji wchodzi także Pan Janusz Motyliński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Organizacji i Zarządzania, powołany na tę funkcję Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2008 roku, po dokonaniu wyboru przez pracowników Spółki, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 19/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku. 

Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się w załącznikach do raportu.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.