Raporty bieżące


Kategoria

strona 3 / 5

Wybór daty

Numer raportu
Data

29

2007

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 21 czerwca 2007 r.

28

2007

Wybór biegłego rewidenta.

27

2007

Korekta raportu bieżącego 27/2007.

27

2007

Zawarcie znaczącej umowy z firmą grupy Yara.

26

2007

Zawiadomienie o terminie ZWZ Z. Ch. „Police” S.A.

25

2007

Wykaz informacji poufnych, bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

24

2007

Prognoza wyników na 2007 rok.

23

2007

Zamiana celu inwestycyjnego finansowanego ze środków pozyskanych z publicznej emisji akcji serii B.

22

2007

Utworzenie rezerw finansowych i aktualizacja wartości aktywów obciążających wynik roku 2006.

21

2007

Zawarcie znaczącej umowy.

strona 3 / 5

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.