Relacje inwestorskie

2

2013

Raport bieżący nr 2/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Police”), przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2013.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013  r. 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 – 21 marca 2013 r. 
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 – 21 marca 2013 r.


Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie"), Emitent nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Police będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Zarząd informuje, że Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną publikowane w dniu 21 marca 2013 r. (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.