Relacje inwestorskie

42

2005

Raport bieżący 42/2005

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

W nawiązaniu do informacji o powołaniu w dniu 19.11.2005 r. do składu Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. Pana Pawła Wojciechowskiego (Raport bieżący nr 41/2005 z dnia 20.11.2005 r.) Zarząd Z.Ch „Police” S.A. przekazuje w trybie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744) informacje uzyskaną przez Spółkę w dniu 21.11.2005 r. o nowopowołanym Członku Rady Nadzorczej Z.Ch "Police" S.A.:

Paweł Wojciechowski 
Doświadczenie zawodowe 
07/99-07/05 Prezes Zarządu, PTE Allianz Polska SA,Warszawa 
05/96-06/99 Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycy jny,PBK ATUT TFI SA, Warszawa 
03/95-11/96 Prezes Zarządu, Polska Grupa Zarządzania Funduszami, Warszawa 
02/95-11/96 Dyrektor Oddziału — Zarządzanie Funduszami, PBR SA, Warszawa 
05/92-12/94 Doradca, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Warszawa 
01/92-05/92 Kierownik Projektu, UNDP, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Warszawa 
09/89-12/91 Analityk, Center for Regional Economic Issues, Cleveland, Ohio, USA 
09/89-06/91 Asystent, Weatherhead School of Management, Cleveland, Ohio, USA 
01/88-01/89 Nauczyciel Akademicki, John Carroll University, Ohio, USA 
06/87-02/88 Konsultant, Davies Can Co., Solon, Ohio, USA
Wykształcenie 
• Studia podyplomowe z Rachunkowości Zarządczej, SGH Warszawa (1999) 
• Doktor Nauk Technicznych, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa (1994) 
• PhD in Operations Research/Finance, ALL But Dissertation, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA (1990) 
• Master of Science in Operations Research, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA (1988) 
• Bachelor of Arts in Economics, John Carroll University, Cleveland, Ohio, USA (1986) 
• 4-letnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego, SGPiS, Warszawa (1983)
Inne 
Członek FIAP - Światowej Federacji Towarzystw Emerytalnych (2000-2005) 
Wiceprezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (2000-2001) 
Wiceprezes Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa (1998-1999)
Członek Rad Nadzorczych: 
• Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego - Kleinwort Benson (1996-1999) 
• Polskiej Grupy Zarządzania Funduszami (1996-1998) 
• Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie (1994-1996)
Autor i współautor wielu publikacji, w tym następujących podręczników: 
• Regionalne Fundusze Inwestycyjne (1997) 
• Fundusze Inwestycyjne (1995) 
• Initial Public Offerings in Poland (1994) 
• Opcje i Kontrakty Terminowe (1993) 
Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki (podst.)
Obecnie prowadzona przez Pana Pawła Wojciechowskiego działalność consultingowa nie jest konkurencyjna w stosunku do Z.Ch."Police" S.A.
Paweł Wojciechowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Powołanie Pana Pawła Wojciechowskiego jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej stanowi wykonanie zapisu zawartego w komentarzu do punkctu 20 ładu korporacyjnego ogłoszonego w Raporcie bieżącym nr 25/2005 z dnia 13.07.2005 r.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.