Relacje inwestorskie

37

2007

Raport bieżący 37/2007

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji pracowniczych do obrotu giełdowego.
Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31.08.2007r. wystąpił do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu w następstwie asymilacji, 8 999 207 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLZCPLC00051.

W dniu 31.08.2007r. Zarząd Spółki wystąpił również do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o dokonanie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLZCPLC00051 w liczbie 8 999 207 z akcjami zwykłymi na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kodem PLZCPLC00036 w liczbie 66 000 000.
Planowanym terminem asymilacji i wprowadzenia do obrotu 8 999 207 akcji jest 17 wrzesień 2007r.

Informacje nt. zbywania przez Skarb Państwa akcji Z.Ch. „Police” S.A. na rzecz uprawnionych pracowników Spółki oraz terminu, po upływie którego możliwy będzie obrót tymi akcjami Spółka przekazała w raportach bieżących nr: 37/2005, 14/2006, 16/2006, 18-19/2006, 23-26/2006, 32/2006 oraz w raportach okresowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.