Relacje inwestorskie

1

2010

Raport bieżący nr 1/2010

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Z.Ch. Police S.A. (Emitent), przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2010 r.

I. Raporty kwartalne:
Rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2009r. - 22 lutego 2010 r.
Rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2010 r. - 17 maja 2010 r. 
Rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2010 r. - 15 listopada 2010 r.

II. Raport półroczny:
Rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2010 r. - 20 sierpnia 2010 r.

III. Raport roczny:
Raport roczny (R) za rok obrotowy 2009 – 31 marca 2010 r.
Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2009 – 31 marca 2010 r.

Ponadto Emitent informuje:
1) o podtrzymaniu zamiaru przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia
2) o podtrzymaniu zamiaru przekazywania skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego oraz umieszczeniu w nim informacji wskazanych w § 87 ust. 4 Rozporządzenia 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.