Relacje inwestorskie

66

2010

Raport bieżący nr 66/2010

Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2010 r. 

Nowy termin publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku został ustalony na 9 listopada 2010 roku. 

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.