Relacje inwestorskie

55

2009

Raport bieżący nr 55/2009

Złożenie wniosku do ARP o udzielenie pomocy publicznej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2009 z dnia 04.12.2009 roku Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 07 grudnia 2009 roku Spółka złożyła wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) o udzielenie indywidualnej pomocy na ratowanie. Wartość wnioskowanej pomocy wynosi 150 mln zł. 

Spółka wnioskuje o wypłatę w/w. kwoty w następujących transzach i terminach:

I transza – 30 mln zł w terminie 17.12.2009
II transza – 45 mln zł w terminie 17.01.2010
III transza – 75 mln zł w terminie 26.02.2010

Przewidywany okres na jaki pomoc ma być udzielona wynosi maksymalnie 6 m-cy. Emitent w ciągu 6 m-cy od daty złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie wystąpi z wnioskiem o pomoc na restrukturyzację oraz na prolongatę spłaty już udzielonej pomocy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005, nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.