Relacje inwestorskie

11

10/2010

NWZ 11.10.2010

Porządek obrad NWZ w dniu 11 października 2010 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie Protokołu Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu V kadencji odpowiedzialnego za obszar restrukturyzacji oraz Wiceprezesa Zarządu V kadencji odpowiedzialnego za obszar handlu Z.Ch. „Police” S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami, będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., składającymi się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Brzózki, w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 44 560 063
Liczba głosów na NWZ – 44 560 063
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 87,12%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,41%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,86%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.