Relacje inwestorskie

43

2007

Raport bieżący 43/2007

Przekroczenie progu 5% akcji Z. Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15 listopada 2007 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. było nabycie akcji spółki w dniu 14 listopada 2007 r.
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A posiadały łącznie 3.711.391 szt. akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowiło 4,95% kapitału zakładowego spółki.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.711.391 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowiło łącznie 4,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 3.760.791 szt. akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowi 5,01% kapitału zakładowego spółki.

Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.760.791 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., co stanowi 5.01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.