Relacje inwestorskie

3

2009

Raport bieżący 3/2009

Zejście poniżej progu 5% akcji Z. Ch. "Police" S.A. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23 lutego 2009 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A. przez ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych "Police" S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 19 lutego 2009 r.
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.772.783 szt. akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowiło 5,03 % kapitału zakładowego tej spółki.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.772.783 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowiło 5,03 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Według stanu na dzień 19 lutego 2009 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.677.708 szt. akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowiło 4,90 % kapitału zakładowego tej spółki. Według stanu na dzień 19 lutego 2009 r. akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.677.708 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowiło 4,90 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały i posiadają łącznie 3.549.428 szt. akcji Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowi 4,73 % kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.549.428 głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Chemicznych "Police" S.A., co stanowi 4,73 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.