Relacje inwestorskie

3

2010

Raport bieżący nr 3/2010

Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 11 stycznia 2010 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. "Police" S.A., wraz z wynikami głosowań.


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.