Relacje inwestorskie

31

2007

Raport bieżący 31/2007

Uchwały podjęte przez ZWZ Z.Ch. "Police” S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2007 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.Ch. "Police" S.A., stanowiące załącznik do niniejszego raportu.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.


ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.